- ledende leverandør av drivstoff til landbruk, entreprenør og industri i Hedmark blir Preem leverandør-

Oljeexpressen på Rena er en av de ledende leverandørene av drivstoff til landbruk, entreprenører, industri og privatboliger i Hedmark. Nylig overtok Preem leveringsavtalen av drivstoff til Oljeexpressen fra YX Norge. Preem er i dag etablert som Sveriges største drivstoffselskap og har som målsetting å lede omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. For Oljeexpressen betyr dette større satsing på mer miljøvennlig avansert drivstoff i tillegg til de tradisjonelle produktene.

«Vi står ovenfor et grønt drivstoffskifte og Oljeexpressen ønsker å være en ledende aktør i omstillingen mot et mer bærekraftig samfunn. Avtalen med Preem gjør at vi nå har en dedikert samarbeidspartner som kan hjelpe oss med overgangen. Preem sin styrke er å produsere fornybart drivstoff og selskapet ønsker å være en ledende aktør i Norge i omstillingen mot et bærekraftig samfunn», sier daglig leder Tom Sætervang i Oljeexpressen på Rena. Oljeexpressen har levert drivstoff til landbruk, entreprenører, industri og privatboliger i Hedmark helt siden begynnelsen 1991. Tom Sætervang tror vi bare er i starten av det grønne skiftet.

«I fremtiden vil vi se at markedet i stadig større grad etterspør flere nye miljøvennlige produkter. Avtalen med Preem gjør at vi kommer et ledd nærmere produksjonen og selskapet vil i fremtiden ha fokus på produktutvikling. Preem har hovedfokus på klimanytte og velger råvarer med stort omhu. Fornybart må også være bærekraftig og ikke forårsake nye miljøproblemer. I dag bruker Preem først og fremst tallolje som er et restprodukt fra skogindustrien samt raps og en del animalske restprodukter», fortsetter Tom Sætervang.

For kundene betyr den nye samarbeidsavtalen med Preem at de får større tilgang til fremtidsrettede produkter samt fortsatt god leveringstid, service og kvalitet.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

  • Tom Sætervang, daglig leder i Oljeexpressen på telefon 62 44 03 11
  • Ketil Thorsen, daglig leder i Preem Norge på telefon 92 20 20 08

Om Preem

Preem er Sveriges største drivstoff selskap. Preems visjon er å lede omstillingen mot et bærekraftig samfunn. Preems to raffinerier regnes som de mest moderne og miljøvennlige i Europa med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råstoff hvert år.  Virksomheten består av produksjon, distribusjon, trading og varesalg. Preem foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybart drivstoff til selskaper og privatpersoner i Sverige og Norge. Om lag 2/3 av produksjonen blir eksportert. Preem har i Sverige også et riksdekkende servicenett med 570 tanksteder for privat og yrkestrafikk. Preem AB har om lag 1 400 ansatte og der 950 arbeider ved raffineriene. I 2016 hadde Preem en omsetning på 56 milliarder SEK.