Biodrivstoff  fremstilles av biomasse, f.eks. plantemateriale og organisk avfall. Det finnes ulike typer biodrivstoff og de skiller seg fra hverandre med hensyn til råmaterialer, kostnader, egenskaper og produksjon av CO2.

En viktig fordel med biodrivstoff, sammenlignet med tradisjonell bensin og diesel, er at det har potensial til å produsere mindre CO2, basert på hele livssyklusen. Dette skyldes at planter som vokser, absorberer CO2, som deretter frigjøres når biodrivstoffet forbrennes.

Begrensede mengder biodrivstoff kan blandes med bensin eller diesel og brukes i moderne kjøretøyer uten å måtte foreta endringer i motorene. Biodrivstoff brukt i høye konsentrasjoner eller alene, krever vanligvis modifisering av kjøretøyene.

Biodiesel
FAME er biokomponenter som kan brukes i diesel. FAME er forkortelsen for fettsyreestere som dannes ved en kjemisk reaksjon mellom en vegetabilsk olje, f.eks. rapsolje eller soyaolje, og alkohol, f.eks. metanol.

Egenskapene til FAME ligner egenskapene til diesel og disse to drivstofftypene kan blandes. Denne blandingen kalles biodiesel.

Biodiesel som selges i Europa er diesel tilsatt inntil 5 % av biokomponenten FAME. Det finnes også i begrenset utstrekning biodiesel bestående av 100%  FAME, men bruk av dette drivstoffet krever motorer der produsentene utrykkelig har godkjent bruk av slikt drivstoff.

Rapsolje
Vanlig rapsolje kan ikke brukes som biodrivstoff. Rapsolje har ikke de nødvendige dieselegenskaper og kan ikke brukes i dieselmotorer.

Kan jeg fylle biodiesel?
Har du kjøretøy som går på diesel, kan du fylle biodiesel på mange stasjoner. Biodiesel inneholder inntil 5 % FAME. Farge (lysegul) og lukt kan variere noe.
 
Første generasjons biodrivstoff
Første generasjons biodrivstoff fremstilles av næringsmiddelavlinger. Dette drivstoffet har noen fordeler med hensyn til utslipp av CO2, om en sammenligner med tradisjonelt fossilt drivstoff. Påvirkningen dette drivstoffet har på utslipp av CO2, avhenger av biokomponentens innblandingsnivå og hvor den kommer fra.

Første generasjons biodrivstoff kan også bidra til sikrere energiforsyning.

Første generasjons biodrivstoff er vanligvis dyrere enn tradisjonell bensin og diesel per energienhet. Det stilles spørsmål om råmaterialene som brukes, om innvirkningen på det biologiske mangfoldet og om avlingene konkurrerer med produksjon av matvarer.

Andre generasjons biodrivstoff
Andre generasjons biodrivstoff fremstilles av råvarer som ikke brukes til matproduksjon, f.eks. avfallsprodukter fra jord- og skogbruk. Dette biodrivstoffet kan redusere utslipp av CO2 betydelig og konkurrerer ikke med næringsmiddelavlinger.

Ublandet andre generasjons biodrivstoff kan redusere produksjonen av CO2 med rundt 90 % basert på hele livssyklusen. Hvis et blandingsprodukt benyttes, kan utslipp av CO2 reduseres i samsvar med andelen biologisk drivstoff i blandingen.

Andre generasjons biodrivstoff vil ikke være tilgjengelig i betydelige kommersielle mengder på enda noen år.

Lagringstid
En bør ikke lagre dieselbrensel tilsatt FAME i mer enn et år.

Båttanker
Ved maritim bruk øker risikoen for kondens i tanken. Ved bruk av dieseldrivstoff tilsatt FAME bør tanken tømmes før vinteropplag.
 
For mer informasjon vennligst kontakt vårt kundesenter.