NY AUTOMATSTASJON I FABRIKKVEIEN

Vi vil i løpet av uke 37 flytte vårt nåverende kortpumpeanlegg fra Brugata til Fabrikkveien ved Kappa.